Vergoeding van behandelingen

Fysiotherapiepraktijk Stadsdennen is gecontracteerd bij alle zorgverzekeraars. Een fysiotherapeutische behandeling krijgt u doorgaans vergoed via uw zorgverzekeraar indien u aanvullend verzekerd bent. In enkele gevallen wordt het vergoed uit de basisverzekering.
Op FysioVergoeding.nl kunt u alles vinden over de algemene regels bij vergoeding van fysiotherapie.

Mocht u niet (voldoende) aanvullend verzekerd zijn dient u de behandeling zelf te betalen. U krijgt dan de nota rechtstreeks van ons. De tarieven zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Bij verhindering graag telefonisch bericht! Voor een afspraak die niet 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt u het bedrag dat geldt voor de zitting in rekening gebracht.